Γέφυρες δοντιών

Είναι μία ακίνητη προσθετική εργασία που αντικαθιστά ένα ή περισσότερα δόντια που λείπουν και στηρίζεται σε δύο τουλάχιστον γειτονικά φυσικά δόντια – στηρίγματα.

Εάν υποθέσουμε ότι μας λείπει ένα δόντι τότε χρειαζόμαστε μια γέφυρα 3 τεμαχίων για να αποκαταστήσουμε το κενό. 

Διαδικασία τοποθέτησης της γέφυρας δοντιών

PRP (platelet rich plasma).png

Εξειδικευμένη εμπειρία

Αισθητική Οδοντιατρική.png

Οι ασθενείς μας εμπιστεύονται

Ρωτήστε το κόστος για της 

Γέφυρας δοντιών